Ritningar beskriver de fysiska förutsättningarna.

Men berättar de om hur man kommer att uppleva byggnaden?

Denna bok introducerar ett mentalt redskap för att tidigt

notera förväntade rumsupplevelser.

INNEHÅLL

En tankemodell presenteras

Föreställ dig

I rummets alla dimensioner

Det är som om …

Med alla sinnens hjälp

En bubbla blir till

Med vissa tillägg

De tre tidsrummen

Förväntans rum

Nurummet

Minnets rum

Som tillämpas och exemplifieras

Rummet kring föremålen

Rummet kring människan

En lägenhet och ett par vardagsrum

Ett par hus

Ett par promenader

Torgens arketyper

Några särskilda torg

Liljenberg och bubblan

Ett besök i ett rum som förändrats

Synvillor

Människor och föremål i rummet

Det dramatiska rummet

Närbubblans plats i rummet

En avslutning

Krafterna som flyta ut i formen

Himlen som tak och som oändlighet

Trädgården i Sakai

Boken kan beställas från Witu förlag. www.witu.se