Arne Branzell Arkitekt SAR/MSA
Adress: Kontor och bostad Ankargatan 22 B

414 61 Göteborg
Tel och Fax 031-42 58 07
email: arne.branzell@comhem.se
Hemsida: www.arnebranzell.com

 

Egen verksamhet
Huvudsaklig inriktning: hus, stadsplanering, trafikarkitektur
Dessutom formgivning för Kosta, Orrefors och Holmegaard (Royal Copenhagen)

 

Studiebakgrund och pedagogisk verksamhet
Studentexamen 1952
Specialelev Konstindustriskolan 1952– 1955
Arkitektexamen 1960
Tekn. Lic 1973
Doktorskompetens prövad & erhållen 1976
Tf. professor Projekteringsmetodik 1975–1976
Lektor i Visualiseringsteknik på Chalmers ark. skola 1975–1997

 

Praktik
Skånska cementgjuteriet 2 månader
Erik och Tore Ahlsén 2 månader1956
Alvar Aalto 3 månader 1957
Alvar Aalto 3 månader 1958

Anställningar
Johannes Olivegren 6 mån 1959-1960
Riksbyggens Ark. kontor 1960–1961
Kommunaltekniska planeringsbyrån i Borås 1974–1975
1975 – Egen verksamhet

 

Aktuellt 2013

Ekoby i Hällesås, Mölndal

Formgivning glas

 

 

 

Rumsanalys Grimmereds By